Medborgarens fria ord

Här står medborgarnas/allmänhetens yttrandefrihet i fokus. Inom det här fältet finns utrymme för både långsiktiga program och enstaka evenemang. Här finns även möjlighet att knyta an till aktuella händelser och aktuell debatt.

Förslag på teman som kan behandlas inom fältet är frågor om:

  • Medborgardemokrati
  • Smakdebatt
  • Åskådnings- och identitetsfrågor
  • Barnperspektiv och barns möjligheter till yttrycksfrihet
  • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor migration och integration
  • Tillgänglighets- och rättighetsfrågor funktionshindrade

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017
Se och göra