Skapande skola

Konstlabb på Växjö konsthall ger lärare och elever möjlighet att vrida och vända, göra och göra om, tänka, ifrågasätta och reflektera över vår samtid. Här finns inga rätt och fel!

Vi tror på att återkommande besök bidrar till att elevers egen förmåga att reflektera och uttrycka sig ökar för varje möte med konsten och konsthallen. Därför erbjuder vi en arbetsmodell som bygger på ett mer kontinuerligt samarbete.

Olika arbetsmodeller

Arbetsmodell 1: Ett eller flera konstlabb på konsthallen + ett konstlabb på stan. Fördelat över läsåret eller en termin.
Arbetsmodell 2: Flera konstlabb på konsthallen samt konstlabb på stan. Konstlabb kommer till skolan och gör ett konstlabb med skolmiljön/skolgården som utgångspunkt.

Prisexempel

Konstlabb på konsthallen: 150 kronor/halvklass och tar cirka 1½ timma.
Konstlabb på stan: 300 kronor/helklass och tar cirka 2 timmar.
Konstlabb på skolan: 500 kronor/helklass och tar cirkaa 2½ timma inklusive rast. Skolan står för materialinköp i samråd med konstpedagogen.

P.S. Vi kan även erbjuda en informationsträff inför skapande skola. Det kan vara på konsthallen eller en stund på en konferenstid på er skola. På så vis integrerar vi alla lärare på ett tidigt stadium och möjliggör eventuellt förberedande arbete med eleverna inför konstlabben.

Välkommen att anmäla er och era klasser till konstlabb och skapande skola på Växjö konsthall!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra