Residence-in-Nature

Residence-in-Nature är inte ett artist-in-residence och inte ett platsspecifikt konstnärligt arbete, utan snarare att se som ett slags experiment och metod i skala 1:1, där vi bjuder in konstnärliga utövare från olika discipliner och bakgrunder att vistas och arbeta i Region Kronoberg under en begränsad tid.

Residence in nature - människor i kanot

Residence-in-Nature är intresserat av vad som sker genom denna närvaro och samverkan på en plats och utifrån en specifik kontext. Vad som sker i mötet lokala förutsättningar/frågeställningar kontra det globala och med det (form)resultat och det kunskapsutbyte som uppstår i mötet däremellan.

Var möter vi konsten i en glesbygd som till största del består av bl.a. producerad natur/skogsbruk, vattendrag, bruksorter i skifte mellan det industriella och det postindustriella samhället, småstäder, naturreservat, turister, vandrings- och kanotleder? Residence-in-Nature har för avsikt att låta de medverkande konstnärerna genom en positionsförflyttning i sin praktik bo, verka (arbeta) och möta invånarna i området, t.ex. på busshållplatserna, skogarna, kanotlederna, biblioteken, vägarna och omfamna hela det offentliga rummet och se på det som ett.

Vad betyder platsen för tillverkningen, för materialet? Under 60-talet i Småland blomstrade glastillverkningen i produktionsanläggningar, då konstnärer bjudits in för att bo och verka i regionen för att skapa ny mening åt en tillverkningsindustri som tidigare främst producerade bruks- och nyttoföremål, så som mjölkflaskor och glödlampor. Tillverkningen utgick oftast ifrån de material som fanns att utvinna; sten, glas, trä blev navet i ett samhällsbyggande där hantverk, ekonomi, arbetskraft och konstnärlig gestaltning samverkade.

Vilken typ av ekonomisk utveckling behöver ett samtida samhällsbyggande, då arbetslinjen är förändrad och stora folkgrupper är i förflyttning? I Residence-in-Nature undersöks alltifrån samhälle till samhällsbyggande, turism och konsumtion, till vad gör den ene för den andre och vad betyder det för kollektivet, samhället som vi delar och på vilket sätt kan konstnärlig produktion bidra till denna diskussion?

Residence-in-Nature initierades av Åsa Jungnelius och har utvecklats i samarbete med alla medverkande som ett långsiktigt kollektivt konstprojekt baserat på egna erfarenheter av kontextspecifikt konstnärligt arbete i en avfolkningsbygd, där det postindustriella samhället har skapat en komplex livssituation. Det småländska landskapet är tätt sammankopplat med den materiella kultur som beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för den tid som vi lever i. Det konstnärsdrivna initiativet sammanföll med Region Kronobergs önskan om att genom konstnärligt arbete hitta en varaktig form för ett experimentellt artist-in-residence-program som är kopplat direkt till regionens förutsättningar.

Medverkar gör Johanna Gustafsson Fürst (konstnär), Hilda Hellström (konsthantverkare), Klara Hobza (konstnär), Åsa Jungnelius (konstnär och konstnärlig ledare), Fredrik Paulsen (möbelformgivare), Lisa Rosendahl (curator/symposium), Jerszy Seymour (designer), Ross M Taylor (konstnär), Markus Vallien (slöjdare), Jonas Williamsson (grafisk formgivare), Lisa Torell (konstnär), Terje Östling (konstnär). Från Växjö konsthall: Filippa de Vos (konstpedagog), Jenny Käll (koordinator), Fredrik Sandblad (kommunikation), Nicolas Hansson (avdelningschef kultur och konst).

Den 25–26 augusti genomfördes ett symposium och folkfest med utgångspunkt i projektet och i samarbete med Massa i rörelse och Lisa Rosendahl.

Residence-in-Nature genomförs med stöd från Region Kronoberg och Växjö kommun, i samverkan med Konstnärsnämndens internationella program för bild och formkonstnärer, Iaspis.

English introduction to Residence-In-Nature.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2018
Se och göra