Växjö runt

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden.

Längs sträckan finns rastställen med vindskydd, eldstäder och andra bekvämligheter. Här är också nära till bad, bryggor och grillplatser. Med olika anknytningar till andra vägar och cykelleder kan du lätt välja din egen del av stråket.
OBS! Tänk på att eldningsförbud gäller, även på iordningsställda grillplatser!

Biologisk mångfald

Växjö runt passerar värdefulla natur- och kulturmiljöer som du kanske inte kände till tidigare. Olika biotoper utmed sjöar, våtmarker, tidigare odlingsmarker, skogsmiljöer är viktiga för naturvården.På ett 20-tal platser finns särskilt framtagen information med illustrationer som beskriver delar av den biologiska mångfalden.

Visa hänsyn

Växjö Runt är till för alla som vill uppleva vår tätortsnära natur i sin egen takt! Cyklister anpassar sin hastighet och visar hänsyn mot besökare till fots. Hundar är välkomna på stråket men ska hållas kopplade nära sin ägare. 

För att underlätta samvaron rekommenderas...

gående att

  • gå till vänster
  • alltid koppla hunden

cyklister att

  • hålla till höger
  • använda ringklocka och sakta in vid passage

ridande att

  • rida i mitten eller bredvid vägen
  • skyffla undan det som hästen lämnar på vägen.

Här hittar du mer information om Växjö runt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 april 2019
Se och göra