Växjö runt

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden.

Aktuellt

Från och med 27 mars 2020 ingår Norra Sjörundan som avstickare på det unika stråket Växjö Runt. Ny dubbelriktad vägvisning gäller framöver mellan Bergsnäs och Sanden i naturreservatet Bokhultet. Växjö kommun utvecklar Bäckaslöv och bygger en ny stadsdel med bostäder och plats för kontor, handel och en ny grundskola. Vägsträckan förbi Bäckaslöv hålls framöver avstängd.

Längs sträckan finns rastställen med vindskydd, eldstäder och andra bekvämligheter. Här är också nära till bad, bryggor och grillplatser. Med olika anknytningar till andra vägar och cykelleder kan du lätt välja din egen del av stråket.

Biologisk mångfald

Växjö runt passerar värdefulla natur- och kulturmiljöer som du kanske inte kände till tidigare. Olika biotoper utmed sjöar, våtmarker, tidigare odlingsmarker, skogsmiljöer är viktiga för naturvården. På ett 20-tal platser finns information med illustrationer som beskriver delar av den biologiska mångfalden.

Visa hänsyn

Växjö runt är till för alla som vill uppleva vår tätortsnära natur i sin egen takt. Cyklister anpassar sin hastighet och visar hänsyn mot besökare till fots. Hundar är välkomna på stråket, men ska hållas kopplade nära sin ägare. 

För att underlätta samvaron rekommenderas gående att gå till vänster och alltid koppla hunden. Cyklister rekommenderas att hålla till höger, använda ringklocka och sakta in vid passage. Ridande rekommenderas att rida i mitten eller bredvid vägen och skyffla undan det som hästen lämnar på vägen.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2022
Se och göra