Friluftsvanor och utevistelse i Växjö

Just nu genomför Växjö kommun en enkätundersökning om friluftsvanor och utevistelse. Ett viktigt uppdrag för oss är att underlätta för invånarna att vistas i naturen och skapa möjligheter till naturupplevelser, avkoppling, fysisk aktivitet och rekreation. Svara gärna redan i dag.

Kronobergs natur.

Vi genomför denna undersökning för att ta del av dina synpunkter så att vi kan bli bättre i vårt arbete. Dina svar är viktiga för oss och behandlas helt anonymt. Enkäten tar mindre än 10 minuter att besvara.

Enkäten är öppen mellan den 9 mars till och med 4 maj 2020.

Läs detta noga innan du besvarar frågorna

  • Det finns många olika slags friluftsaktiviteter. Vissa brukar man främst ägna sig åt nära hemmet, andra i områden längre bort. I den här undersökningen är vi intresserade av alla de friluftsaktiviteter du ägnar dig åt på fritiden i Växjö kommun de senaste 12 månaderna.
  • Även om du tycker några frågor är svåra att besvara exakt, svara så gott du kan. Alla dina svar är värdefulla för oss.
  • Definition av friluftsliv: ”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.
  • Samtliga frågor går att få översatta till flera olika språk. Se menyn i toppen av sidan, under rubriken "Translate".

Har du frågor?

Kontakta Peter Lönn, samordnare friluftsliv Växjö kommun, telefon 0470 - 410 00 eller e-post peter.lonn@vaxjo.se.

Tack på förhand för din medverkan!

Här följer ett antal frågor som handlar om ditt intresse för friluftsliv mer generellt.

Enkäten är öppen till den 4 maj klockan 23.30.
1. Ungefär hur ofta är du ute i naturen? (Minst 30 minuter per dag)
1. Ungefär hur ofta är du ute i naturen? (Minst 30 minuter per dag)2. Hur viktigt är det för dig att kunna utöva friluftsliv?
2. Hur viktigt är det för dig att kunna utöva friluftsliv?
3. Hur viktiga är följande faktorer för ditt utövande av friluftsliv?
Att det finns iordningställda rastplatser, toaletter, grillplatser med mera
3. Hur viktiga är följande faktorer för ditt utövande av friluftsliv?

Att det finns markerade spår och leder

Att det finns områden med intressanta växter och djur

Att det finns områden med intressanta kulturvärden

Att det finns tysta områden och platser

Att det finns naturvägledning i form av guider

Att det finns gång- och cykelbanor som leder till naturområden

Att det går att åka kollektivt till naturområden

4. Ta ställning till följande påståenden:
Möjligheter till friluftsliv har påverkat mitt val av bostadsområde
4. Ta ställning till följande påståenden:

Min kommun är bra på att iordningställa områden för invånarens friluftsliv

Det är viktigt att samhället satsar resurser för människors möjligheter till naturupplevelser

Allemansrätten är viktig för mina friluftsaktiviteter

Naturreservat är viktiga för mina friluftsaktiviteter

Tillgängligheten till badplatser och strandnära områden är god

Parker och grönområden är viktiga för mina friluftsaktiviteter

5. Nu följer ett antal frågor som handlar om naturområden i Växjö kommun
Har du under de senaste 6 månaderna på fritiden besökt ett naturområde i kommunen?
5. Nu följer ett antal frågor som handlar om naturområden i Växjö kommun


Du som svarade "Ja" på föregående fråga, ange namnet på det naturområde i kommunen som är viktigast för dig
6. Ungefär hur långt från din bostad ligger detta område?
6. Ungefär hur långt från din bostad ligger detta område?

7. Ungefär hur ofta har du i snitt besökt detta område de senaste 12 månaderna?
7. Ungefär hur ofta har du i snitt besökt detta område de senaste 12 månaderna?8. Nu följer ett antal frågor som handlar om den natur som finns inom gångavstånd från din bostad, nåbar inom cirka 10 minuters promenad.
Vad anser du om tillgången till naturområden inom gångavstånd från din bostad?
8. Nu följer ett antal frågor som handlar om den natur som finns inom gångavstånd från din bostad, nåbar inom cirka 10 minuters promenad.

9. Ungefär hur ofta vistas du i naturområden inom gångavstånd från din bostad?
9. Ungefär hur ofta vistas du i naturområden inom gångavstånd från din bostad?


10. Händer det att du känner dig otrygg när du vistas i naturområdet inom gångavstånd från din bostad?
10. Händer det att du känner dig otrygg när du vistas i naturområdet inom gångavstånd från din bostad?
Om du svarat "Ja" på föregående fråga, ange den huvudsakliga orsaken till varför du upplevt otrygghet. Svara gärna kortfattat.
11. Här följer en lista på olika friluftsaktiviteter. Ange ungefär hur många gånger du har ägnat dig åt respektive aktivitet i Växjö kommun de senaste 12 månaderna?
Haft picknick eller grillat i naturen
11. Här följer en lista på olika friluftsaktiviteter. Ange ungefär hur många gånger du har ägnat dig åt respektive aktivitet i Växjö kommun de senaste 12 månaderna?

Tältat eller övernattat i naturen

Promenerat med hund

Vandrat på markerade leder eller strövstigar

Joggat eller sprungit terränglöpning

Cyklat i terrängen (med mountainbike, cyclocross eller BMX-cykel)

Badat utomhus i sjö

Fritidsfiskat

Tagit nöjes- och motionspromenader

Varit ute i skog och mark

Paddlat kanot eller kajak

Seglat eller vindsurfat

Ridit på häst utomhus

Orienterat

Studerat växter, djur eller fågelskådat

Styrketränat utomhus

Åkt pulka eller kälke

Åkt längdskidor eller turskidor

Åkt skridskor ute på spolad is eller sjöis

Annan aktivitet
Om du fyllt i "Annan aktivitet" - Hur ofta har du utfört denna aktivitet de senaste 12 månaderna?


Hur väl stämmer följande motiv in på denna friluftsaktivitet?
För att utöva fysisk aktivitet
Hur väl stämmer följande motiv in på denna friluftsaktivitet?
För att vara nära naturen
För att umgås med vänner eller familj
För att koppla av
13. Tänk nu på allt friluftsliv du brukar ägna dig åt i Växjö kommun. Definition av friluftsliv: Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Vad anser du om möjligheterna att utöva friluftsliv i kommunen
13. Tänk nu på allt friluftsliv du brukar ägna dig åt i Växjö kommun. Definition av friluftsliv: Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.15. Hur viktiga är följande informationskanaler för dina möjligheter att utöva friluftsliv i kommunen?
Broschyrer eller foldrar
15. Hur viktiga är följande informationskanaler för dina möjligheter att utöva friluftsliv i kommunen?

Webbsidor (som exempelvis Naturkartan Växjö)

Kartor (tryckta på papper)

Kartor (på internet)

Sociala medier

Appar (som Naturkartan Växjö)

Personlig information (till exempel på turistbyrån)

Skyltar, informationstavlor ute i naturen

16. Nu följer ett antal basfrågor som handlar om din bakgrund. Svaren behövs för att jämföra olika grupper i samhället. Vi redovisar aldrig enskilda svar.
Hur gammal är du?
16. Nu följer ett antal basfrågor som handlar om din bakgrund. Svaren behövs för att jämföra olika grupper i samhället. Vi redovisar aldrig enskilda svar.

Jag ärHur många år har du varit bosatt i Växjö kommun?

Har du någon funktionsvariation som påverkar dina möjligheter att kunna vistas ute i naturen?


Vilken är din högsta avslutade utbildning?Vilken har varit din huvudsakliga sysselsättning senaste 12 månaderna?


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 mars 2020
Se och göra