BiljettCentrum blir sambo med Växjö stadsbibliotek

Nu flyttar BiljettCentrum tvärs över gatan till Växjö stadsbibliotek. Öppettiderna i kassan behålls men telefontiderna utökas.

Växjö stadsbibliotek

- Vi ser många styrkor med det här nya "samboskapet". Dels kommer det att finnas fler personal som vid behov kan bemanna biljettkassan, och dels blir det ett stärkt kulturutbud på biblioteket. Besökare och biljettköpare får helt enkelt möjlighet att sköta fler tjänster under samma tak, säger Anna-Karin Axelsson, tf förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Från och med måndag den 4 juni utökas även telefontiderna till BiljettCentrum, till mer än dubbelt så många timmar mot tidigare. Måndag till fredag klockan 07:30 till 16:30, samt lördag klockan 10 till 12. I övrigt behålls de tidigare öppettiderna för biljettkassan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2018