Nya simarenan byggs väster om centrum

Visionsbild ny simarena

Bild: PP Arkitekter

Växjö kommun presenterade idag var Växjös nya simarena ska ligga. Det blir alternativet Vaktvägen, väster om centrum, som nu arbetas vidare med.

En markanvisningstävling kommer utlysas under hösten där Växjö kommun kommer sätta upp ett antal kriterier och sedan välja ut vilket företag som ska bygga arenan. Entreprenören kan också utöka med andra lokaliteter och verksamheter som kan integreras med simarenan.

- Vi ser tydligt att den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen är att bygga på annan plats än där nuvarande simhall finns. Ytan där räcker inte till utan komplexa lösningar, stora ingrepp i området och vi ser också att det skulle vara en stor utmaning att lösa parkeringsfrågan. Vi väljer nu det bästa för skattebetalarna, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

- På den nya platsen väster om centrum får vi en arena som uppfyller Växjöbornas och besökarnas behov och som kommer bidra till våra mål om en aktiv fritid, säger Eva Johansson (C), ordförande i kultur- och fritidsförvaltningen.

Växjö kommun har genomfört en så kallad programförutsättning som blir grunden för det som ska byggas. Den anger att nya simarenan ska innehålla en 50-metersbassäng med integrerad hoppbassäng. Det ska också finnas läktare, omklädningsrum, träningsbassänger/undervisningsbassänger, restaurang och familjebad, samt lokaler för gruppträning och gym. De tävlande i markanvisningstävlingen ska också ta fram en kostnadsbild.

- Vi ser också möjligheter för entreprenören att få till andra verksamheter på platsen som ger ytterligare mervärde till våra invånare och besökare. Det kan handla om hotell, kontor men även lokaler för fritidsaktiviteter eller underhållning, säger Anna Tenje.

- Vi har bland annat ett önskemål om ett sporthotell ovanför arenan, säger Eva Johansson.

Bedömningen är att simarenan står klar årsskiftet 2022/2023.

Exakta platsen för simarenan är på Vaktvägen mellan Holmgrens bil och Bergsnäs.

För marken där nuvarande simhall finns börjar nu arbetet med en detaljplaneändring. Målet där är att bostäder ska byggas i framtiden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2018