Gratis simskola för förskoleklasselever

Nu finns det möjlighet att anmäla barn födda 2012 till gratis simskola. Simskolan startar i höst och inga förkunskaper krävs.

Nu är planeringen klar för kommunens kostnadsfria simskola för barn som börjar i förskoleklass i augusti. I dagarna kommer information att skickas ut till berörda vårdnadshavare. Det är tre olika simaktörer som står för höstens kostnadsfria simundervisning: Växjö simsällskap, Medley och Solvändans simförening. Mer fakta om satsningen finns på www.vaxjo.se/vattenvan

Simskolan är föreberedande, ger barnen vattenvana och bättre förutsättningar att senare lära sig att simma.

Satsningen finansieras av ett statsbidrag på 2,7 miljoner kronor för att öka simkunnighet.

Bild på barn från kommunens informationsfilm.

Bild från Växjö kommuns informationsfilm om gratis simskola. Producerad av Bläck & Co.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 juni 2018