Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Dags att nominera till Växjö Trädpris 2018

Växjö Trädpris delas ut till personer som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö.

 För att kunna bli nominerad ska man till exempel

  • Ha planerat sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • Vårda ett eller flera träd på sin tomt
  • Planera eller plantera miljöer där trädet har en naturlig plats
  • Genom dokumentation eller agerande ha gynnat träd i stadsmiljö

Nominera din kandidat senast den 31 augusti till: Växjö kommun, Stad och land, Box 1222, 351 12 Växjö eller tekniska.forvaltningen@vaxjo.se. I nomineringen ska framgå namn och kontaktuppgifter till den som har nominerat. Glöm inte att motivera din nominering. Läs mer på www.vaxjo.se/tradpris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2018