Dags att nominera till Växjö Trädpris 2018

Växjö Trädpris delas ut till personer som på den egna tomten gjort en insats för träden i Växjö.

 För att kunna bli nominerad ska man till exempel

  • Ha planerat sin trädgård för att bevara träd på eller i anslutning till tomten
  • Vårda ett eller flera träd på sin tomt
  • Planera eller plantera miljöer där trädet har en naturlig plats
  • Genom dokumentation eller agerande ha gynnat träd i stadsmiljö

Nominera din kandidat senast den 31 augusti till: Växjö kommun, Stad och land, Box 1222, 351 12 Växjö eller tekniska.forvaltningen@vaxjo.se. I nomineringen ska framgå namn och kontaktuppgifter till den som har nominerat. Glöm inte att motivera din nominering. Läs mer på www.vaxjo.se/tradpris.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juli 2018