23 januari: Vernissage av Multispecies Storytelling

Från lantbrukets produktionsdjur till de insekter som pollinerar ”våra” plantor; från älskade keldjur till de mikrober som lever i våra tarmar – överallt är djur, insekter, plantor och bakterier aktiva och helt avgörande medskapare av livliga och livgivande världar. Välkommen till vernissage på Växjö konsthall!

Bild: Karin Bolender Hart

Vernissage

Välkommen på vernissage av utställningen Multispecies Storytelling onsdagen den 23 januari kl. 17-20. Invigning och keynote speech med konstnären Karin Bolender Hart kl. 18.30. Därefter öppningsceremoni med dance for plants och världsvänliga tilltugg. Catering: studenter på Design + Change, Linnéuniversitetet.
Drop in, fritt inträde.

Medverkande konstnärer: dance for plants, Karin Bolender Hart, Katja Aglert, Signe Johannessen, Kristina Lindström och Åsa Ståhl. Utställningen producerad i samarbete med Laboratory for Aesthetics and Ecology.

Om Multispecies Storytelling

Vi befinner oss på randen till ett globalt klimatsammanbrott och mitt i den sjätte stora utrotningen av arter i planetens historia. Forskare är nu eniga om att vi deltar i en ny planetarisk epok som definieras av oåterkalleliga förändringar i jordens geologiska skikt. Denna epok kallas också för ”antropocen” och utpekar således antropos – människan – som dominerande planetarisk kraft. I berättelsen om det antropocena står människan ensam på scen, skyldig och förtappad. Men hur kan vi förstå och aktivt skapa mening utifrån denna ensamma position som planetens herre och ödeläggare? Vilka berättelser och vilka framtider ger vi näring till i denna allt för välkända orkestrering av människan som lösriven och ensamstående huvudaktör på planetens scen?

Som den amerikanska biologen och filosofen Donna Haraway säger, så blir ”vi” alltid till i relation till en lång räcka icke-mänskliga andra. Från lantbrukets produktionsdjur till de insekter som pollinerar ”våra” plantor; från älskade keldjur till de mikrober som lever i våra tarmar – överallt är djur, insekter, plantor och bakterier aktiva och helt avgörande medskapare av livliga och livgivande världar. ”Vi” är redan filtrerade in i och genom varandra i komplexa kompositioner av flerartade tillblivelser, som är nog utvecklande, men aldrig oskyldiga. Mikrobiologin visar oss att det först och främst är samarbete, inte kamp, som skapar rum för uppblomning och överlevnad. Det är ekosystemens mångsidighet och mellanartsliga ömsesidighet, som alls gör världarna beboeliga.

Det är paradoxalt att bara denna ”människoskapade tid” visar oss vikten av att utmana och omskriva berättelsen om den singulära Människan som världens ontologiska centrum. Vi är i akut behov av att upp/finna och kultivera andra former av berättelser, att mobilisera radikal fantasifullhet och hoppfulla spekulationer. Vi har ingen användning för den så kallade gröna ekonomin av feel-good-konsumism, men vi har användning för att fundamentalt utmana och avlära och återskapa mellanartsliga relationer samt att veckla ut experimentella samtalspraktiker med våra planetariska medinvånare.

Utställningen Multispecies Storytelling utforskar lekfulla, problematiska och hoppfulla praktiker i ett flertal berättelser i samtidsestetiska experiment. Utställningen undersöker kritikt olika sätt att ”läsa” världen på och föreslår nya berättelseformat i täta samarbeten med bland annat hästar, plantor, bakterier och blötdjur. Multispecies Storytelling följer ett organiskt, flexibelt och blött utställningsformat som växer och ändrar sig i samarbete med sin publik. Inom loppet av utställningen kommer konstnärerna bjuda in till studiecirklar, workshops, körövningar, plant-sitting, ritualer och tvärvetenskapliga samtal.

Samarbete

Multispecies Storytelling är ett curatoriskt samarbete mellan Växjö konsthall, Laboratory for Aesthetics and Ecology och stöds av Seed Box, Linnéuniversitetet, Vetenskapsrådet och Malmö högskola.

Utställningen pågår till och med den 10 mars 2019.

Läs mer om utställningen och programpunkter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2019