Positiv utveckling för Fria tiden Araby

Under 2018 har det hänt mycket positivt inom Fria tiden Araby, som handlar om att göra stadsdel Araby till en plats för möten, sysselsättning kultur, idrott och integration. Under det första året har det varit mest fokus på Araby park arena och även om det fortfarande finns flera utmaningar och mer att utveckla, märks flera positiva effekter.

Barn och unga, men även vuxna, som bor i Araby ska erbjudas en meningsfull fritid med ett stort och brett utbud av aktiviteter och möjligheter till möten, träning och lärande. All verksamhet ska ske i trygga miljöer med ett trivsamt och konstruktivt klimat som bygger på Växjö kommuns värdegrund. Verksamheterna och engagemanget i stadsdelen ska på sikt bidra till förbättrade skolresultat, lyckad integration och stärkt folkhälsa.
- Det är målbilden. Araby stadsdel ska kontinuerligt utvecklas med fokus på områdena miljö, lärande, sysselsättning, kultur, idrott och friluftsliv, berättar Malin Richardson, enhetschef Araby park arena.

Fokus på Araby park arena

Under 2018 fokuserade Fria tiden Araby mest på Araby park arena, där man bland annat jobbat med värdskap och ökad service mot externa föreningar som hyresgäster i arenan samt ökat samarbete med skolor och mötesplatser i området. Mycket fokus har också lagts på trivsel, trygghet och ordning i och utanför Araby park arena.

Program med aktiviteter riktade mot de som går i årskurs 4–6 samt för tjejer, har genomförts och man ser också ett ökat deltagande av kvinnor och familjer i aktiviteter som till exempel Zumba, språkträning och familjeaktiviteter.
- Vi har inte nått eller lyckats locka alla grupper och då framförallt inte tjejer i vissa åldrar. Även om vi under året haft aktiviteter riktade mot denna målgrupp och också sett ökat deltagande, behöver och kommer vi också att göra mer, säger Malin Richardson.

Trygghet och trivsel

Under 2019 kommer det därför erbjudas ännu fler aktiviteter för tjejer och kvinnor. Till exempel kommer arenan en dag i veckan ha öppet för endast tjejer och kvinnor. Och för att skapa ännu mer trygghet och trivsel i arenan blir det också förändrade öppettider, med viss uppdelning av deltagare. Till exempel blir det aktiviteter för de som går i årskurs 1–6 mellan klockan 13–16 och från 13 år mellan klockan 17–21. Dagtid utökas verksamhet för familjer.

Araby Follkfest lockar hela Växjö

Den 4 maj är det dags för Araby Folkfest. Ett evenemang med mat, aktiviteter och uppträdanden och som arrangerades för första gången 2018. Det blev en succé och lockade många, inte bara de som bor i Araby utan även andra växjöbor.
- Allt vi gör och kommer att göra är för att stadsdel Araby ska vara en plats där både boende och andra Växjöbo får ta del av värdefulla aktiviteter och möten i en trivsam och trygg miljö, menar Malin Richardson.

Du kan ta del av hela vårens program inom Fria Tiden Araby i dokumentet under rubriken relaterade dokument. på denna sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 januari 2019