Kommunen vill fortsätta med kostnadsfri simskola

Den kostnadsfria simskolan för sexåringar i Växjö kommun blev en stor framgång förra året. Kultur- och fritidsnämnden planerar nu att finansiera en fortsättning för barn födda 2013.

Närmare 70 procent av kommunens sexåringar deltog i satsningen 2018 som finansierades av statliga medel. Responsen på konceptet har varit mycket positivt. I Växjö kommuns uppföljning var det även många föräldrar som svarade att det var en avgörande faktor att simskolan var helt kostnadsfri.
Kultur- och fritidsnämnden vill därför fortsätta bygga vidare på det goda arbetet som påbörjats.

Den föreslagna simsatsningen 2019 gäller för barn födda 2013, det vill säga de barn som börjar i förskoleklass i höst. Om nämndbeslut tas den 27 februari kommer föräldrarna kunna välja mellan att anmäla sina barn till kostnadsfri sommarsimskola eller simskola under hösten.

Sommarsimskolan som helhet vänder sig till alla barn och ungdomar från 6-20 år, men det är endast barnen födda 2013 som kommer ha möjlighet att delta helt kostnadsfritt. För övriga barn och ungdomar kommer kommunen att fortsätta som tidigare med att subventionera en del av sommarsimskolans avgift.

Årets sommarsimskola arrangeras av Växjö Simsällskap, och de kommer att ta emot anmälningar via sin webbsida från och med den 12 mars.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2019