Stadsbiblioteket stänger i sommar för omflyttning och renovering

Under juli månad kommer Växjö stadsbibliotek att ha stängt för omflyttning och renovering. Arbetet görs för att skapa en mer inbjudande miljö med tydligare avdelningar. Extra satsning görs på barn, unga och IT.

Omflyttningarna och förändringarna sker i etapper för att det ska påverka besökarna så lite som möjligt, men under juli måste stadsbiblioteket och caféet Alma stängas helt. Dels beror det på att golvet i entrén måste bytas, men också för att de största omflyttningarna inte går att göra medan verksamheten är öppen. Istället kommer filialbiblioteket på Teleborg att hålla öppet under juli, med samma sommartider som stadsbiblioteket brukar ha. Under samma period kommer även Växjö konsthall innehålla ett tillfälligt minibibliotek och Biljettcentrum.

Stadsbiblioteket uppmanar besökare att under sommaren använda alla de e-tjänster som finns, till exempel e-böcker, e-tidningar och strömmande film. För att underlätta ännu mer för låntagarna kommer dessutom de böcker som lånas i juni inte att behöva lämnas tillbaka förrän i augusti.

När biblioteket öppnar upp igen i augusti kommer det att finnas nya inspirerande miljöer som ger lästlust till både barn och vuxna. Andra nyheter blir:

  • större yta för barn och unga.
  • större yta för IT.
  • lokaler som kan användas mer effektivt.
  • tydligare skyltning och avdelningar.
  • fler digitala möjligheter.

För att förändringen ska vara så hållbar som möjligt kommer biblioteket att utgå från de möbler och inventarier som redan finns och återanvända dessa.

Projektet kallas för Möjligheternas bibliotek och har fått ekonomiskt stöd av Kulturrådet. Uppdaterad information kommer att finnas på bibliotekets webbsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2019