Policy för uthyrning av kultur- och fritidslokaler

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en formell och uppdaterad policy för uthyrning av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler.

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut och lånar ut lokaler, scener och anläggningar för att skapa mötesplatser som i sin tur kan bidra till en aktiv och meningsfull fritid för invånare och besökare i Växjö kommun. Lokalerna hyrs idag ut till både privatpersoner, kulturaktörer och fritidsföreningar. Syftet med policyn är att skapa tydliga och transparenta villkor för uthyrningen.

Policyn har arbetats fram av representanter från förvaltningens olika verksamheter tillsammans med verksamhetutvecklare. Samverkan har även skett med kommunens säkerhetsavdelning och med kommunjurist. Den nya policyn gäller tills vidare med möjlighet att revidera vid behov.

Policy för uthyrning av kultur- och fritidsförvaltningens lokaler , 184 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019