Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Frågor om rådande eldningsförbud

Just nu inkommer många funderingar kring rådande eldningsförbud och valborgsfirandet.

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och eldningsförbud råder. Det innebär bland annat att det är förbjudet att göra upp eld på marken i hela länet. Räddningstjänsten uppmanar till stor försiktighet även vid andra aktiviteter som kan starta brand i skog och mark. Så som grillning eller skogsarbete.

I helgen väntas regn i Växjö kommun men än så länge är det fortsatt eldningsförbud. Detta eftersom det är fortsatt torrt i skog och mark och det torkar snabbt efter regn igen. Det behövs ofta kontinuerligt regn för förändring av brandrisken.

Prognosen och brandrisken utvärderas kontinuerligt och brandrisken uppdateras löpande. Värends Räddningstjänst och Växjö kommun följer väderläge och brandriskprognosen från SMHI dagligen.

På tisdag är det valborgsmässoafton och det är brandriskprognosen som avgör om eldningsförbud råder.
Det är upp till enskild kommun eller Räddningstjänst att ge dispens för eldning under Valborgsmässoafton. Värends Räddningstjänst har i samråd med Alvesta och Växjö kommun beslutat att inte ge någon dispens för eldning av brasa så länge det råder eldningsförbud.

Om eldningsförbud råder uppmanar vi att följa detta. Om någon bryter mot eldningsförbudet så kan det bli rättslig påföljd.

Senast uppdaterad: 11 december 2019