Arbetet igång med kommunens badplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen drar nu igång arbetet med att förbereda kommunens 40 badplatser för en ny badsäsong. Badplatserna kommer att hanteras enligt en viss turordning, och alla bryggorna ska vara ilagda den 3 juni. I år kommer kommunen även att satsa på att informera om algblomning digitalt och nya informationsskyltar om förhållningsregler ska sättas upp.

-Algblomning kan ändras från dag till dag i en sjö. Vi har inte möjlighet att åka runt på alla 40 badplatser och sätta upp och ta ned skyltar i den takt som algblomningen förändras. Vi kommer istället att hänvisa till www.vaxjo.se/bad där vi snabbt kan uppdatera information om de badplatser där algblomning har konstaterats. Besökarna har också ett eget ansvar att göra en bedömning av badvattnets kvalitet genom att helt enkelt inspektera själva, förklarar Peter Bengtsson, anläggningschef på Arenaservice.

Nya tydliga fysiska informationsskyltar ska underlätta för besökarna att ta del av vad som gäller på varje badplats. Skyltarna beskriver förhållningsregler på badplatsen och kontaktinformation till kommunen. Under sommaren kommer Arenaservice påbörja arbetet med att sätta upp skyltarna.

Många invånare är intresserade av att få veta när just deras favoritbadplats kommer göras iordning. Peter Bengtsson förklarar:

-Arenaservice kommer att börja med de största och mest välbesökta badplatserna. Sedan fortsätter vi med badplatserna i den norra delen av kommunen, och jobbar oss söderut. Väder och vind kan vi dessvärre inte styra över, så det kan bli ändringar när det gäller iläggningen av bryggor.

Detta gör kommunen på badplatserna:

  • Inför badsäsongen ställer Arenaservice iordning bryggor och badplats samt kontrollerar säkerhetsutrustning och livbojor.
  • Före och efter skolavslutningarna genomförs säkerherhetsdyk vid Evedals hopptorn, för att säkerställa att botten vid hopptornet är säker.
  • Under badsäsongen städar Arenaservice regelbundet badplatserna och klipper gräset. Arenaservice har även tillsyn av alla badplatser var fjärde vecka, då görs extra kontroll av säkerhetsutrustning, skyltar, bryggor, grillplatser, man kontrollerar fri sikt och rensar botten från glas till 1 meters djup.
  • Under badsäsong tar Miljö- och hälsa vattenprover minst en gång på samtliga badplatser. På de största badplatserna med många besökare tar man prover tre gånger under juni, juli och augusti. Samma rutin gäller för badplatser som har en historik av problem med vattenkvalitet och algblomning.
  • Allmänhetens synpunkter på badplatserna tas in via kommunens kontaktcenter, och om något behöver rättas till på en badplats så görs det omgående av Arenaservice.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2019