Välkommen på invigning av veteranernas minnessten

Veteranernas minnessten

Texten på minnesstenen lyder: Till dem som har tjänstgjort i internationella uppdrag för människan, världen och freden.

Under Veterandagen den 29 maj invigs veteranernas minnessten, ett monument och en plats som hedrar de många veteraner som tjänstgjort vid internationella insatser.

Minnesstenen som nu är verklighet och som får sin hemvist i Museiparken kom till efter två medborgarförslag. Den gemensamma tanken i förslagen var att skapa en plats där veteraner kan mötas och minnas sina insatser men också för att bevara den kamratskap som grundades under tjänstgöringen.

Veteraner och deras insatser hedras på flera platser runt om i landet och nu ger även Växjö en plats där de som riskerat sitt liv för att bevara eller skapa fred kan mötas, minnas och reflektera.

Vid invigningen spelar elever från Växjö kulturskola och Bo Frank, kommunfullmäktiges ordförande och borgmästare samt Christer Alldén, ordförande Veteranerna Kronoberg talar.

Välkommen till Museiparken, Utvandrarnas hus.
Veterandagen 29 maj, klockan 18:30.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 maj 2019