Statligt bidrag på 1,2 miljoner till Växjös bibliotek

Statens kulturråd har fördelat stöd till folkbiblioteken inom en satsning som kallas "Stärkta bibliotek". 2018 fick Växjös bibliotek 1,2 miljoner kronor - samma summa får man nu även 2019. Pengarna kommer bland annat att användas till att fortsätta att utveckla de digitala möjligheterna på biblioteken.

– Det är en viktig extra resurs som Stärkta bibliotek ger oss. Det ger oss en möjlighet att fortsätta vårt förbättringsarbete när det gäller att skapa bättre förutsättningar för digital verksamhet och ökad läslust , säger Lina Holmér, bibliotekschef, Växjö kommun.

Tillskottet från Stärkta bibliotek kommer bland annat att användas till att:

  • skapa anpassade miljöer för digital verksamhet. Insatser behöver till exempel göras för att den tekniska miljön ska vara säker, aktuell och uppfylla krav på integritet. Viktigt är också att ge biblioteketets personal större möjlighet att på ett pedagogiskt och effektivt sätt hjälpa fler.
  • tillgängliggöra delar av bibliotekets äldre samlingar så att fler kan ta del av det kulturarv som biblioteket förvaltar.

Fakta om Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek är en satsning som Kulturrådet genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Sammanlagt fördelar Kulturrådet 220 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019