Konsten i kommunhuset inventeras - stor utställning våren 2020

Inom kort ska runt 1000 konstverk i kommunhuset gås igenom. Översynen görs för att avgöra vilka konstverk som ska finnas kvar i samlingen och för att konstregistret ska var uppdaterat. I april 2020 blir det en stor utställning med kända och okända verk från mötesrum och kontor.

- Vi gjorde en noggrann inventering av all kommunal konst 2010, och nu är det dags igen. Det är viktigt att registret över konstsamlingen hålls uppdaterat. Rent praktiskt närmar vi oss dessutom flytten till det nya kommunhuset och där finns begränsade ytor att exponera och förvara lös konst. Istället för att vissa konstverk står dolda i förråd så kan de genom donation eller försäljning bli mer tillgängliga för allmänheten, säger Anna-Karin Axelsson, kulturchef vid kultur- och fritidsförvaltningen.

I april 2020 blir det en stor utställning på Konsthallen med möjlighet att köpa vissa av konstverken. Urvalet kring vilken konst som ska sparas, doneras eller säljas kommer att göras av konsthallschef Filippa de Vos och personal från Konsthallen. Vid svårbedömda fall kommer även en extern expert att anlitas och en konstvärderare ansvarar för prissättningen av de verk som ska säljas.

Majoriteten av verken i samlingen ska finnas kvar, men genom att donera och sälja mindre delar av konstsamlingen blir den mer tillgänglig för invånarna, samtidigt som konstsamlingen på sikt kan utökas genom inköp av ny samtida konst.

Fakta

  • Växjö kommuns konstsamling består av ca 2300 verk, av dessa finns 1000 lösa verk i det nuvarande kommunhuset.
  • Kommunen har inget bevarandeuppdrag när det gäller koonsten, däremot har kommunen ett uppdrag att visa upp samtida konst.
  • Det totala investerande värdet på alla kommunala konstverk är 19 miljoner, varav 16 miljonr är för offentlig konst som Art site och andra offentliga konstverk. Investeringsvärdet på kommunens "löskonst" är tre miljoner kronor, men allt detta är inte placerat i nuvarande kommunhus.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2019