Ett steg närmare flytt av Det fria ordets hus

Kultur och fritidsnämnden i Växjö gav idag uppdrag till förvaltningschef Tomas Ekelius att påskynda arbetet med en flytt av Det fria ordets hus i Växjö. Anledningen är den brand- och riskanalys som fastighetsbolaget Vöfab nyligen genomfört och som visar att det finns brister i lokalen vad gäller publik verksamhet. Men också att medarbetare och besökare ska ges besked om var verksamheten hamnar.

- Vi vill så snabbt som möjligt kunna börja arbeta tillsammans med medarbetarna mot ett gemensamt mål vad gäller lokalfrågan. Vi fick precis fick veta att de nuvarande lokalerna inte är lämpliga för publika evenemang vad gäller brandskydd och då känns det än mer angeläget att hitta ett nytt hem för Det fria ordets hus, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Hyresvärden Vöfab och Växjö kommun har nu ansökt om dispens för att ändå få bedriva verksamhet i lokalerna. Brand- och riskanalysen visar att lokalerna är lämpliga för kontor men inte för publik verksamhet.

- Om bedömningen blir att vi kan få dispens tills vi flyttar om några månader så berörs inte de inbokade evenemangen. Om bedömningen är att det inte ska ges dispens, kommer vi att boka om höstens arrangemang till andra lokaler. Säkerheten går naturligtvis först, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Den lösning som ligger närmast är att Det fria ordets hus flyttar till Utvandrarnas hus när Musica Vitae lämnar lokalerna där, men det finns inget beslut ännu. Dialog förs med Kulturparken Småland.

Även flytten av Växjö konsthall informerades om på dagens nämndsmöte. Den information som gavs var att Växjö konsthall kommer att genomföra planerad verksamhet i nuvarande lokal till och med april/maj 2020. Ett förslag som kultur- och fritidsnämnden med flera ska ta ställning till är en flytt av Konsthallen till Smålands museum. Dialog pågår med övriga intressenter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019