Det fria ordets hus kan användas för evenemang

Värends räddningstjänst har nu gjort bedömningen att Det fria ordets hus kan användas för publika evenemang efter vissa smärre fysiska justeringar och med några extra säkerhetsrutiner.

En brandingenjör från Värends Räddningstjänst har idag besökt Det fria ordet hus för att se vad som krävs för att lokalen ska kunna användas för publika evenemang fram tills verksamheten flyttar.

Den samlade bedömningen är verksamheten kan ha evenemang för upp till 40 personer i lokalen, efter några små förändringar. Vöfab kommer att göra ett par enkla justeringar av dörrar och skyltning. En annan förutsättning är att personalen, vid varje publikt arrangemang, följer vissa extra säkerhetsrutiner som ytterligare ska underlätta och förtydliga utrymningsvägarna.

Planen för flytt av Det fria ordets hus kvarstår, men nu kan verksamheten, med några smärre åtgärder och begräsningar, finnas kvar i lokalerna fram tills dess.

Föreläsningen den 1 oktober på temat "Världen vi bär – föreläsningar om klimatet" är dock inställd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 oktober 2019