Uppdrag: se över möjligheten för ny simhall på befintlig plats

Kommunstyrelsens ordförande har idag gett kommunchefen i uppdrag att se över möjligheten för en ny simhall på befintlig plats vid Växjösjön.

Växjö kommun har tidigare undersökt möjligheten för ny simhall på tre olika platser i Växjö, där nuvarande placering vid Växjösjön har varit ett av förslagen.

- Platsen för en simhall betyder mycket för Växjöborna och därför vill vi så snart som möjligt kunna ta ett beslut. Men först behöver vi en kompletterande utredning med fokus på befintlig plats, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Uppdraget innehåller:

  • Klarläggande av vilka delar av den nuvarande simhallen som kan bevaras, användas alternativt renoveras vid en till/- ombyggnation.
  • Vilka konsekvenser den nya parkeringsnormen för en byggnation på befintlig plats får och hur nuvarande fastighet med tillhörande tomt kan bebyggas och utnyttjas på ett optimalt sätt.
  • Kostnad för att enbart renovera nuvarande simhall till befintligt ändamål samt vad det kostar att renovera nuvarande äventyrsbad.
  • Vilka möjligheter det finns att så långt det är möjligt ha igång dagens aktiviteter i simhallen under byggtiden.

- Nu har vi förutsättningarna på plats – alltifrån vår nya parkeringsnorm, expertutlåtande och framförallt invånarnas inspel. När denna utredning är klar kan vi ta nästa steg för att komma vidare, säger Anna Tenje.

I den tidigare undersökningen fanns det tre olika förslag på utformning vid Växjösjön. I det nya uppdraget är det inte bestämt vilket av förslagen man ska gå vidare med utan nu kommer man att utreda vad vi kan få ut på befintlig plats samt vad vi kan göra för att minimera påverkan för nuvarande aktiviteter i simhallen under om- och tillbyggnationen.

I dagsläget finns ingen tidplan för eventuell byggstart.

Fakta om nuvarande simhall

Dagens simhall är från 1970-talet och den tekniska livslängden närmar sig sitt slut. Simhallen med sina 200 000 badbesök per år är underdimensionerad. Den nya simhallen kommer att byggas med en prognos på 400 000 badbesök per år.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2019