Beslut om Växjö konsthalls flytt

Idag tog kultur- och fritidsnämnden beslut kring Växjö konsthalls framtida lokaler. Nämndens förslag är att konsthallen ska flytta sin verksamhet till en historisk del av Smålands museum – den sal som kallas ”orgelsalen”.

Orgelsalen ligger på andra våningen i den äldsta delen av museibyggnaden från 1885 och har utsikt över museiparken och stadskärnan. För att lokalen ska passa en modern och flexibel konsthall planeras för några åtgärder: öppna upp för mer ljusinsläpp, ta ner det befintliga innertaket och måla om väggarna.

Nu väntas formellt beslut av Kulturparkens i frågan. Därefter ska datum för flytten fastställas tillsammans med praktiska detaljer för framtida verksamhet.

- Det känns bra att vi i dialog med Kulturparken har landat i en gemensam lösning som vi tror på och där vi alla ser att det finns många intressanta samverkansmöjligheter, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden. För våra invånare blir det smidigt när vi samlar ett brett utbud av kultur och konst under samma tak. Vår förhoppning är även att vi kommer locka besökare till varandra och att vi tillsammans har större möjlighet att nå nya besöksgrupper

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019