Växjö kommun tar över Arenastadens skötsel

Idag togs beslut i kultur- och fritidsnämnden om att inte förlänga Peabs skötseluppdrag av Arenastaden. Avtalet går ut i oktober 2020. Enligt beräkningar kan kommunen hantera skötseln av idrottsytorna mer kostnadseffektivt i egen regi.

Sedan två år tillbaka hanteras delar av skötseln av idrottsanläggningarna på Arenastaden av Peab. Nu har kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om att inte förlänga avtalet som går ut i oktober 2020. Efter det ska all skötsel av Arenastadens idrottsanläggningar hanteras av Arenaservice: Tipshallen, Värendsvallen, A-plan, C-plan, kastplan och hybridplan

Kommunens bedömning är att skötseln kan göras mer kostnadseffektiv i egen regi och att det kommer innebära kortare beslutsvägar och snabbare service för de föreningar och idrottsutövare som nyttjar anläggningarna. Kommunen har också vägt in att skötseln av idrottsanläggningar kräver snabba omställningar beroende på faktorer som till exempel nyttjandegrad, bestämmelser från idrottsförbund, miljökrav och säkerhetskrav.

- Förutsättningarna för våra idrottsanläggningar förändras ständigt, och det krävs både strategi och långsiktighet för att anläggningarna ska utvecklas och vara hållbara över tid. Beslutet ligger helt i linje med detta, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019