Utredning för bättre arbetsmiljö på Regionteatern

Växjö kommuns fastighetsbolag Vöfab får nu i uppdrag att utreda vad som på kort sikt kan göras för att förbättra arbetsmiljön och öka tillgängligheten i Regionteatern Blekinge Kronobergs lokaler på Ringsberg i Växjö.

Det är ägarna Region Kronoberg, Region Blekinge och Växjö kommun som gemensamt kommit fram till att utredningen ska göras och nu ges det formella uppdraget till fastighetsägaren. Utredningen ska ske i nära samverkan med Regionteatern och fokusera på det som behöver göras i närtid för att nå en bättre status på lokalerna. Men utredningen ska också belysa utmaningar, möjligheter och investeringsbehov utifrån ett långsiktigt perspektiv. Ett separat uppdrag gällande en långsiktig lösning för teaterns hemvist kommer att ges vid ett senare tillfälle.

- Vi vet att det behöver vidtas åtgärder, både vad gäller arbetsmiljön för de som arbetar på teatern men också tillgänglighetsmässigt för de som besöker teatern. Vi har på ägarsamråd diskuterat behovet av både kort- och långsiktiga lösningar och det finns behov av att arbeta parallellt med dessa. Teatern är en viktig del i Växjö kommuns kulturliv och vi ägare tar frågan på stort allvar, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Arbetsmiljöverket har i år gjort två besök i lokalerna. Nästa steg är en skyddsrond där verksamhetsledningen tillsammans med olika experter går igenom lokalerna och tar fram en åtgärdsplan. Därefter kommer ett utlåtande från Arbetsmiljöverket.

Om Regionteatern

Regionteatern drivs som ett aktiebolag där aktieägandet fördelas enligt följande: Region Kronoberg (49 %) Region Blekinge (29 %) och Växjö kommun (22 %). Regionteatern har sina fasta lokaler på Ringsberg i Växjö och Lokstallarna i Karlshamn. Vöfab är fastighetsförvaltare och hyresvärd för Regionteaterns lokaler i Växjö. Regionteaterns politiska uppdrag är att skapa scenkonst, dans och teater, för barn, unga och vuxna i Blekinge och Kronoberg, men även i andra delar av södra Sverige. Ett särskilt fokus ska läggas på barn och unga. Antalet anställda årligen är cirka 120 och i heltidstjänster räknat cirka 55. Regionteatern finansieras genom anslag från Statens kulturråd, Region Kronoberg, Region Blekinge, Växjö kommun och genom spelintäkter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019