Likvärdiga förutsättningar för reklam i kommunala idrottsanläggningar

En nyligen beslutad riktlinje ger samma förutsättningar till reklam för alla föreningar som hyr kommunala idrottsanläggningar.

Tidigare har föreningar kunnat sätta upp reklam efter eget tycke och smak i kommunala idrottsanläggningar. Det har medfört att de bästa reklamplatserna inte varit tillgängliga för alla föreningar och att en del utrustning inte kunnat flyttas mellan de olika anläggningarna. Nu har kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om en ny riktlinje för reklam i kommunala idrottsanläggningar. Syftet med riktlinjen är att alla föreningar ska ha samma möjligheter att sälja skyltreklam till den kommunala idrottsanläggning där de spelar sina matcher.

Förvalda reklamplatser

Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under våren 2020 ordna förvalda reklamplatser och smidiga lösningar för uppsättning och nedtagning av reklam - såväl inomhus som vid utomhusanläggningarna. All övrig kommunal utrustning och material ska hållas helt fria från reklam eftersom de måste kunna bytas ut och användas på andra anläggningar.

Föreningarna har fått tid fram till 1 april 2020 för att avlägsna gammal reklam i kommunala idrottsanläggningar. För frågor, kontakta Arenaservice.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019