Föreningar får svara på hur de påverkats av coronaviruset

Växjö kommun vill veta hur föreningslivet har påverkats till följd av spridningen av coronaviruset. Därför skickas en enkät ut till bidragsberättigade föreningar för att kartlägga läget.

- Kommunen kan i dagsläget inte lova något bidrag till föreningarna, men tanken med enkäten är ändå att skapa oss en bild av hur de påverkats av coronavirusets spridning, säger Jessica Råhlin, fritidschef på kultur- och fritidsföreningen.

I enkäten får föreningarna bland annat svara på om de har drabbats ekonomiskt av krisen eller om de påverkats på annat sätt som kan skapa utmaningar i framtiden.

Växjö kommun har hittills beslutat om följande åtgärder för att stödja föreningslivet:

  • Avbokningar får göras med kort varsel utan avgift.
  • Föreningarna kan få anstånd på fakturor från kommunen för att avhjälpa i den akuta situationen.
  • De föreningar som inte har möjlighet att genomföra sina årsmöten kan ändå skicka in handlingar och ansökan om de årliga ekonomiska stöden och inkomma med de formella årsmötesprotokollen i efterhand, för att underlätta för föreningarnas likviditet.

Föreningar som hamnar i en akut sits uppmanas att ta kontakt med Föreningsservice för dialog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 april 2020