Årets kulturpristagare och stipendiater inom kultur- och idrott utsedda

Kultur- och fritidsnämnden i Växjö kommun uppmärksammar varje år kulturutövare och ideella ledare genom olika stipendier och priser. Nämnden har idag beslutat att ge Birgitta Hansson årets kulturpris. Årets kulturstipendier går till Samuel Sassersson och Alicia Kerrolf. Stipendier för ideellt arbetande föreningsledare tilldelas Krister Hall, Öjaby IS, Zlate Markovski, Växjö Ravens och Klara Jörnehag, Vederslöv/Dänningelanda IF.

Birgitta Hansson årets kulturpristagare

Motiveringen till kulturpriset lyder:

Birgitta Hansson är ordförande i Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka som äger och förvaltar Elin Wägners hem i Bergs socken och driver det som ett kulturhus med utgångspunkt i Wägners tankar om fred, miljö och jämställdhet.

Genom åren har stiftelsen under Birgitta Hanssons försyn gjort Lilla Björka till en rik mötes- och forskningsplats med gedigna publika program och en strävan att levandegöra såväl hembygden som Elin Wägners litterära arv.

Birgittas engagemang för Berg och dess närmiljö har fått utlopp också i andra sammanhang, bland annat som medlem i styrgruppen för Leader Linné-projektet Lärande by 2010-2013 och som en av de drivande krafterna i samarbetet bakom Elin Wägner-veckan. Birgitta driver också Galleri Söreskog som rymmer utställningar, barnboksantikvariat samt scen för konserter och teaterföreställningar.

Birgitta är en eldsjäl som förtjänstfullt förenar och synliggör såväl litteratur- och kulturhistoria som hembygdsvård för att lyfta dess relevans i vår samtid.

Växjö kommuns kulturpris delas ut för särskilt värdefulla insatser inom kulturområdet. Priset är en glasskulptur av Lena Bergström.

Årets kulturstipendium

Som stimulans för framtida kulturgärning delar Växjö kommun ut två kulturstipendier på vardera 25 000 kronor. Stipendierna går till unga, talangfulla och målmedvetna kulturutövare som har påbörjat någon form av högre utbildning inom sitt område. Årets kulturstipendiater är:

 • Samuel Sassersson, musik. Samuel studerar till kyrkomusiker vid Malmö musikhögskola.
 • Alicia Kerrolf, dans. Alicia tog 2019 examen från Balettakademien i Stockholm, och står i begrepp att påbörja intensivkurs vid Batsheva Dance Company i Tel Aviv.

Årets stipendium till ideellt arbetande föreningsledare

Stipendiet ska i första hand delas ut som uppmuntran till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete i Växjö kommun. Stipendiet är på 10 000 kronor vardera. Årets stipendiater är:

 • Krister Hall, Öjaby IS
  Motivering: Krister Hall är en outtröttlig och positiv eldsjäl som brinner för föreningen Öjaby IS och dess barn och ungdomar. Han skjutsar barn till och från sina träningar för att de ska kunna träna. Han hejar, peppar och coachar, både på träningar och matcher och gläds mest åt barnens laganda och utveckling.
 • Zlate Markovski, Växjö Ravens
  Motivering: Zlate Markovski lägger mer eller mindre all sin fritid på Växjö Ravens. Han tränar tre ungdomslag och är även tränare för herrlaget. Han brinner för att barn och ungdomar ska få göra det de älskar mest – spela basket. Han ställer upp och skjutsar, peppar och samtalar med barnens föräldrar för att det ska bli så bra som möjligt.
 • Klara Jörnehag, Vederslöv/Dänningelanda IF
  Motivering: Klara Jörnehag är en stark förebild för alla föreningens ungdomar genom sitt ledarskap som präglas av engagemang, vilja att lära, ödmjukhet och medmänsklighet. Under de senaste fem åren har Klara varit ledare i föreningens fotbollsskola och för flera ungdomslag. Klara har inte haft ett fast tränaruppdrag utan varit en suverän resurs för flera lag varje vecka under pågående säsong. Klaras styrka är framförallt mötet med barnen men även i planering och organisering av träning.

Kulturpriset, kulturstipendierna och stipendier till ideella ledare delas ut vid Växjö kommuns nationaldagsfirande den 6 juni.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2020