Växjö kliver uppåt i rankingen Sveriges friluftskommun 2020

Växjö kommun tar flera kliv i rankningen ”Sveriges friluftskommun 2020” och är endast 2 poäng från full pott. Detta innebär en förbättring med 31 platser jämfört med föregående år.

Rapporten ”Sveriges friluftskommun 2020” är ett viktigt mått i Växjö kommuns arbete med att utveckla kommunen och möjliggöra en aktiv fritid för alla.

- Årets resultat är mycket glädjande och det här ligger helt i linje med vår ambition att utveckla Växjö som friluftskommun, med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet, säger Jessica Råhlin, fritidschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Växjö kommuns hamnar i år på plats 16, en förbättring med 31 platser jämfört med 2019. Åtgärder som bidragit till att kommunen klättrat i rankningen är bland annat arbetet med ett friluftsråd i syfte att samverka inom hela kommunen och lyfta fram olika målgruppers perspektiv. Friluftsrådet ska också ha en nära samverkan med friluftsföreningarna.

- Detta är ett fint kvitto på den breda samverkan som vi haft inom kommunen i dessa frågor. Fortsätter vi på inslagen bana är jag övertygad om att vi klättrat ytterligare i rankningen till nästa år, säger Tomas Ekelius, förvaltningschef på kultur och fritidsförvaltningen.

Sedan 2010 utser Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening landets främsta friluftskommun. Detta görs med hjälp av en enkätundersökning bland Sveriges kommuner. Målet med undersökningen är att över tid mäta kommunernas insatser och bidra till att nå de nationella friluftslivspolitiska målen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2020