Två konstverk klara till Växjös nya kommunhus

Nu är det klart vilka ytterligare två konstnärer som ska göra den konstnärliga utsmyckningen till Växjös nya kommunhus. Det blir Alejandro Montero Bravo som gör konsten till kommunhusets matsal och Nina Ölund Noreskär som gör konsten som välkomnar besökare i kommunhusets kontaktcenter.

Kommunen har under våren gjort en upphandling av den konstnärliga utsmyckningen till matsalen och kontaktcenter i Växjös nya kommunhus. Nu är det klart att det blir Alejandro Montero Bravos konstverk Abstract lakes och Nina Ölund Noreskärs Hålla, dra, utkik, fram som kommer möta invånare och medarbetare.

- Tillsammans har konstnärerna skapat verk som på olika sätt samspelar med husets utformning, stadens identitet och med den verksamhet som kommer att ske i huset. Våra besökare kommer att få ett fint välkomnande till kommunhusets del och det blir en attraktiv plats för såväl invånare som medarbetare, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Om konstverket Abstract lakes

Konstverket Abstract lakes är ett svävande landskap där omgivningens sjöar och vägnät är byggstenar som ska väcka besökarens fantasi, nyfikenhet, fundering och igenkänning. Gestaltningen refererar till platsen, Växjö och den omgivande naturen.

- Med återvunnet material, färg och ljus binds gestaltningen samman och ger rummet och mötesplatsen ett lyft som förstärker takets höjd och rymd. Vi ser fram emot att ta del av konstverket som kommer ge matsalen ett spännande svävande landskap, säger Filippa de Vos, konsthallschef.

Skiss på Abstract lakes

Om konstverket Hålla, dra, utkik, fram

Konstverket Hålla, dra, utkik, fram är stora målningar som integreras med inredningen i trä. Gestaltningen kommer att kunna ses från flera håll. 

- Nina har presenterat en gestaltning med energi och kraft som kommer ge foajén liv och nerv, kommenterar Filippa.

Skiss på Noreskärs Hålla, dra, utkik, fram

Skiss på konsverket Hålla, dra, utkik, fram

Bakgrund och enprocentregeln

Viss del av den befintliga konsten i nuvarande kommunhus kommer att tas med till Växjö station och kommunhus, till exempel Slagbjörnen i nuvarande kontaktcenter. Den nya konsten ingår i den så kallade enprocentregeln, det vill säga en procent av byggkostnaden ska gå till offentlig konst. Det nya kommunhuset är även mindre och har färre väggytor vilket gör att det inte finns lika många ytor som i nuvarande kommunhus.

Den totala konstbudgeten ligger enligt enprocentregeln på 5 miljoner och är inkluderad i den prognostiserade kostnaden för Växjö station och kommunhus.

Växjö kommun har som riktlinje att 1 procent av byggnadskostnaden vid ny-, om- och tillbyggnad ska gå till offentlig konst. Kommunen ser detta som ett demokratiskt sätt att se till att så många som möjligt får ta del av konst. Offentlig konst har alla tillgång till och alla ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.

Tidigare har konstverken till Växjös vardagsrum presenterats, läs mer här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2020