Biblioteket får en miljon för att öka läsfrämjande arbetet

Växjö bibliotek får en miljon kronor från Kulturrådet för att fortsätta utveckla biblioteken med fokus på kognitiv tillgänglighet.

- Nu kan vi fortsätta det arbete som vi redan har påbörjat i projektet Möjligheternas bibliotek. Den här gången har vi sökt och fått pengar för att fokusera och öka vår kompetens kring läsfrämjande arbete, med stort fokus på personer med kognitiva svårigheter. Här kan vi till exempel jobba mer med ljud och ljus i våra lokaler för att skapa mer lugn och ytor med mer lågstimuli miljö, säger Lina Holmér bibliotekschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Växjö bibliotek har sökt pengar för bland annat kompetenshöjande insatser som ska bidra till att medarbetarna kan stå bättre rustade för att arbeta i ett mer inkluderat och relevant bibliotek. Även ny teknik behöver köpas in som ska användas i det läsfrämjande arbetet. Bibliotekets förhoppning är även att man ska kunna anordna fler riktade program för personer med kognitiva svårigheter.

- Det är med stor glädje vi tar emot beskedet att vår ansökan om bidrag är beviljad. Det här betyder att biblioteket kan fortsätta sin pågående utvecklingsresa, säger Anna-Karin Axelsson, kulturchef på kultur-och fritidsförvaltningen.

Tidigare har Växjö bibliotek fått 1,2 miljoner kronor i två omgångar under perioden 2018–2019. Då skapades bland annat en större yta för barn, unga och IT med tydligare avdelningar och mer inbjudande biblioteksmiljö som ger läslust till både barn och vuxna.

Bakgrund:

Kulturrådet gör på uppdrag av regeringen en satsning för att stärka landets folkbibliotek under perioden 2018–2020. Syftet med satsningen är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet för att kunna nå fler och öka inkludering och delaktighet.

I Hållbara Växjö 2030 är en av målbilderna att kommunen ska arbeta för jämlika och jämställda livsvillkor där ingen känner sig diskriminerad. Alla ska ha möjlighet och förmåga att påverka och ta eget ansvar för samhällets och demokratins utveckling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020