Kostnadsfri simskola för 6-åringar även i höst

Den kostnadsfria simskolan för sexåringar i Växjö kommun har sedan den infördes varit en stor framgång. Förra året var alla platser fyllda och totalt deltog 719 sexåringar i simundervisningen.

Satsningen på kostnadsfri simskola för barn i förskoleklass drog igång 2018. Målet med satsningen är att så många barn som möjligt ska få vattenvana och därmed bättre förutsättningar att lära sig att simma.

- Ökad simkunnighet hos kommunens invånare är viktigt, dels för att minska antalet badolyckor och öka tryggheten i vattnet, men också för att underlätta för barn och unga att klara av skolans krav på simkunnighet. Vår satsning är ett komplement till annan simundervisning och har som syfte att öka vattenvanan i de samhällsgrupper som inte har de förutsättningar som krävs för att delta i ordinarie simskoleverksamhet. Denna satsning är endast en av många insatser vi gör för att möjliggöra en aktiv fritid för alla kommunens invånare, säger Emeli Sjöberg, handläggare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Både 2018 och 2019 års simskola har varit fulltecknade. I år kommer Växjö kommun erbjuda alla barn födda 2014 möjlighet att delta i kostnadsfri simskola under hösten.

Anmälan till kostnadsfri simskola öppnar 1 juli och det är Växjö Simsällskap som har fått uppdraget att leda simskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juni 2020