Förening ska betala tillbaka felaktigt utbetalt bidrag

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att den förening som fått bidrag felaktigt utbetalat förra året ska betala tillbaka.

Det var Riksidrottsförbundet som genom revision uppmärksammade att föreningen rapporterat in felaktig närvaro till LOK-stödet. Aktiva som inte har deltagit i föreningens verksamhet rapporterades som närvarande.

Eftersom inrapporteringen till kultur- och fritidsnämndens aktivitetsstöd är motsvarande som för LOK-stödet utgår nämnden från Riksidrottsförbundets beslut och hanterar ärendet på motsvarande sätt.

- Vi ser allvarligt på att en förening har fått bidrag för felaktig inrapportering eftersom det handlar om kommunala pengar som då tas från dem som gjort sig förtjänta av dem, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

När aktiviteterna inte godkänns kan föreningen inte heller beviljas lokal- och anläggningsstöd för perioden utan föreningen ska betala tillbaka även det stödet.

Riksidrottsförbundet gjorde även en revision på föreningens verksamhet för vårterminen 2017 men hittade då inget att anmärka på. Därför gäller Växjö kommuns återkrav enbart för de utbetalningar som skedde 2019 gällande 2018 års verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020