Växjö kommun förlänger stödåtgärder för föreningar året ut

I mars 2020 tog kommunen beslut om att bevilja föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden amorteringsbefrielse på lån från Växjö kommun som en åtgärd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona. Idag beslutade kommunstyrelsen att förlänga åtgärderna året ut.

Amorteringsbefrielse innebär att eftergiften återbetalas först i samband med lånets slutförfallodag. Flera fastighetsbolag har redan blivit beviljade amorteringsbefrielse och behovet är fortsatt stort.

Behovet har inte varit lika stort hos övriga föreningar som har beviljats lån av kommunen för investeringar i sina anläggningar, men kommunen har även beredskap för att stödja dessa föreningar på motsvarande sätt.

- Vi drabbas alla olika av pandemin och har olika behov av stöd för att hantera effekterna av coronapandemin. Med anledning av de restriktioner som varit under året är det ett tufft läge för flera föreningar som är beroende av att kunna ha arrangemang. Med att förlänga amorteringsbefrielsen kan vi mildra konsekvenserna för föreningarna. Vi följer utvecklingen noga och utesluter inte ytterligare stödinsatser, inte minst beroende på hur länge förbudet mot allmänna sammankomster gäller, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Föreningar som drabbas bör i första hand vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00 för dialog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2020