3,5 miljoner till kommunens ridklubbar

Idag beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge ett särskilt stöd på 1,5 miljoner kronor till Växjö kommuns ridklubbar. Det innebär att ridklubbarna får sammanlagt 3,5 miljoner eftersom kommunstyrelsens arbetsutskott i förra veckan beslutade om att ge ekonomiskt stöd på 2 miljoner till klubbarna för att kunna investera och förbättra sina anläggningar.

- Vi vet att det är ett välkommet bidrag även om vi är medvetna om att det inte löser alla utmaningar när det gäller klubbarnas anläggningar. Ridklubbarna som lockar så många både vuxna och barn är otroligt viktiga i vår kommun, säger Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Växjö kommun har sedan 2015 gett extra medel till ridsporten och deras anläggningar, men anläggningarna är hårt eftersatta och det krävs mer resurser för att åtgärda de säkerhetsproblem som finns. Ridklubbarna har bett om hjälp om medel och lämnat prioriteringslistor på akuta åtgärder som delvis har legat till grund till förslaget.

Kultur- och fritidsnämndens särskilda stöd ges för akuta åtgärder så att föreningarna kan uppfylla lag- och säkerhetskrav samt akuta behov i förhållande till föreningarnas ekonomi och verksamhet.

- Vi är såklart jätteglada för pengarna. De blir en form av startskott till vår stora renovering. Vi kan gå från ord till handling och det skapar framtidstro i föreningen, säger Towe Lindqvister, ordförande Växjö ridklubb.

-Detta är en viktig satsning, inte minst med tanke på hur många barn och ungdomar, ofta flickor, som har glädje av och spenderar mycket tid på de ridsportsanläggningar som finns i kommunen, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande

Fördelningen per förening ser enligt förslag ut som följer:

  • Växjö Ridklubb 1 100 000 kronor
  • Växjöortens Fältrittklubb 530 000 kronor
  • Theleborgs Ryttarsällskap 392 500 kronor
  • Braås Ponny och Ridklubb 680 000 kronor
  • Lammhults Ridklubb 414 000 kronor

Växjö Ridklubb kan få ytterligare pengar, efter bedömning av offerter som lämnats in. 458 000 kr av den totala budgeten reserveras för framtida beslut.

Potentiellt finns det ytterligare 3 miljoner kronor som föreningarna kan få del av om de möter upp med insatser i form av till exempel sponsorer och ideellt arbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2020