Växjö kommun förlänger stödåtgärder för föreningar och deras fastighetsbolag till juli 2021

I mars 2020 tog kommunen beslut om att bevilja föreningsägda fastighetsbolag på Arenastaden amorteringsbefrielse på lån från Växjö kommun som en åtgärd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av corona. Idag beslutade kommunstyrelsen att förlänga åtgärden till och med den 1 juli 2021.

Amorteringsbefrielse innebär att eftergiften återbetalas först i samband med lånets slutförfallodag. Flera fastighetsbolag har redan blivit beviljade amorteringsbefrielse och behovet är fortsatt stort.

Kommunen har även beredskap för att på motsvarande sätt stödja föreningar som har beviljats lån av kommunen för investeringar i sina anläggningar.

Föreningar som drabbas bör i första hand vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00 för dialog.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2020