Växjö kommun söker intressenter som vill driva Ekobacken

Växjö kommun söker intressenter som vill driva och utveckla Ekobacken under 2021. Verksamheten ska fortsatt vara en ekologisk stadsodling med fokus på mat, möten, kunskap och rekreation. Sista dag för intresseanmälan är 4 december.

Ekobacken är en central och ekologisk stadsodling som välkomnat invånare och besökare att njuta av miljön och handla grönsaker från odlingarna. Nu säker Växjö kommun intressenter som vill driva och utveckla verksamheten ytterligare.

- Vi vill att Ekobacken ska fortsätta vara ett centrum för mat, möten och ekologisk stadsodling. Genom att erbjuda ett antal aktörer möjlighet att driva verksamhet på platsen ser vi att vi kan utveckla och dra nytta av denna fantastiska plats tillsammans. Vi ser också gärna att besöksnäringar som försäljning och café utvecklas på platsen, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska förvaltningen.

Platsens estetiska värden ska värnas och Ekobacken ska även i fortsättningen erbjuda invånare och besökare kunskap och inspiration om odling samt möjlighet till rekreation.

- Ekobacken ska även fortsättningsvis hanteras som en KRAV-certifierad odling. Platsen är också viktig för att skydda för den biologisk mångfalden i området, säger Cheryl Jones Fur (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

Intresseanmälan

I detta första skede är det enbart en intresseanmälan som behövs där du kortfattat anger vad du/ ni tänker med området och verksamheten. Intresseanmälan är inte bindande utan vi kommer göra en mer formell förfrågan i nästa skede när vi vet lite mer om det intresse och funderingar som finns.

Sista dag för att skicka in en intresseanmälan är 4 december 2020.

Mer information

Om du vill veta mer och är intresserad av att bedriva verksamhet på Ekobacken under 2021 kontaktar du Emma Demitz Helin via e-postadress emma.demitz-helin@vaxjo.se

Bakgrund

Ekobacken startades med målet att skapa nya gröna jobb för sysselsättning och integration. Man önskade skapa större kunskap inom odlingsområdet och koppla aktiviteterna till forskning relaterad till stadsodling.

Ekobacken har under åren drivits i olika konstellationer med Macken och flera förvaltningar inom Växjö kommun och under perioder har det funnits café och butiksförsäljning av odlade varor på platsen. I dagsläget ansvarar tekniska förvaltningen för Ekobacken i samarbete med förvaltningen för arbete och välfärd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2020