Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Extra pengar till kultur- och fritidsföreningar

Kommunstyrelsen beslutade i november att fördela fem miljoner i extra stöd till kultur- och fritidsföreningarna i Växjö kommun. Två miljoner fördelas som ett generellt stöd efter storleken på föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet, en miljon går till ridsporten och två miljoner har varit sökbara för projekt som ska möjliggöra satsningar för att möta framtiden.

64 föreningar har sökt stöd på sammanlagt 10 miljoner. Kultur och fritidsförvaltningen har nu gjort en bedömning av ansökningarna och valt ut 29 föreningar som får från 12 000 till 177 000 kronor.

– Även om vi förhoppningsvis snart är tillbaka till en mer normal vardag så vet jag att många föreningar nu gör förändringar i sina verksamheter. Då känns det angeläget och bra att stötta föreningslivet att utvecklas vidare, säger Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

– Vi har fått in många bra ansökningar från såväl kultur- som fritidsföreningar i hela kommunen, men tyvärr räcker inte pengarna till alla. Vi har gjort en kvalificerad bedömning och kan också se att med hjälp av andra bidrag och stöd som finns att söka kan fler få stöd, säger Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Som exempel kan nämnas Växjö 4H-klubb som får 59 000 för att ordna verksamhet i naturen för nyanlända samt Vederslöv/Dänningelanda IF som får 177 000 kronor för att anlägga ett utegym och hinderbana anpassat för personer med funktionsvariationer. Båda projekten gynnar mångfald och visar på nytänk så att fler personer kan inkluderas i föreningarnas verksamhet.

Senast uppdaterad: 2 december 2020