Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Besiktning av Araby park arenas takkonstruktion

Efter ett takras kopplat till snöfall på en idrottshall i Kiruna tidigare i år har man undersökt om det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Araby park arena har en liknande takkonstruktion och Vöfab har därför gjort en första undersökning av konstruktionen. 

Undersökningen visar att vissa åtgärder kan behöva göras för att undvika skador på taket vid snöfall och under tiden som ytterligare undersökningar görs väljer vi att vidta vissa säkerhetsåtgärder.

– Utifrån vad som hände i Kiruna där takraset berodde på att det kom väldigt mycket snö är vår och Vöfabs bedömning att lokalen kan användas men vi väljer att vidta vissa åtgärder och kommer att stänga den vid snöfall, säger Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur och fridsförvaltningen

Vöfab har i dialog med Växjö kommun beslutat att:

Vid snöfall ska hallen omedelbart stängas för verksamhet och ingen får gå in i hallen.

Taket ska skottas.

Därefter ska en undersökning göras på plats innan hallen får öppnas för allmänheten.

Senast uppdaterad: 22 december 2020