Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun stänger alla kommunala inomhusanläggningar för idrottsverksamhet

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och skärpta restriktioner stänger Växjö kommun alla kommunala inomhusanläggningar för idrottsverksamhet och vädjar till externa aktörer att göra detsamma.

Växjö kommun stänger alla kommunala inomhusanläggningar för idrottsverksamhet från och med den 24 december. Restriktionerna gäller i första hand till och med den 24 januari 2021. Alla bokade tider kommer per automatik att bokas av. Alla kommunalt nyttjade timmar i föreningsägda lokaler, till exempel ishallen, Fortnox arena och GBJ arena kommer också att bokas av.

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin. Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång.

– Våra utomhusplaner kommer att vara öppna som vanligt men vi uppmanar föreningar att använda dessa i enlighet med Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets råd, säger Jon Malmqvist (KD) kultur- och fritidsnämndens ordförande

– Restriktionerna gäller all verksamhet förutom yrkesmässig idrott, där vi uppmanar till eget ansvar för att sköta den på ett ansvarsfullt sätt som förhindrar smittspridning, säger Thomas Ekelius, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 22 december 2020