Klartecken för nya Räppevallen

Under gårdagskvällen, tisdagen den 16 februari, tog kommunfullmäktige beslut om att bygga nya Räppevallen med tre fotbollsplaner och en klubbstuga längst med Bergsnäsvägen vid Norra Bergundasjön i Växjö.

Med anledning av den planerade byggnationen av det nya akutsjukhuset i Räppe har Växjö kommun och Räppe GoIF tillsammans kommit fram till den nya placeringen i Växjö. Nu har kommunfullmäktige gett klartecken till att kommunen och det kommunala bolaget Vöfab kan starta projektering och byggnation av fotbollsplanerna och ett klubbhus.

- Den nya idrottsplatsen vid sjön skapar inte bara nya möjligheter för föreningslivet och Region Kronoberg utan det blir även en bra koppling till skolan i Bredvik. Med det framtida friluftsområdet i Bäckaslöv binds även stadens grönområden ihop på ett bra sätt, vilket även ligger i linje med kommunens grönstrukturprogram, säger Jon Malmqvist, (KD), ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Räppevallen kommer att ha två fullstora fotbollsplaner och en mindre, en så kallad 7 mot 7-plan. Klubbhuset kommer att innehålla sex omklädningsrum, garage, förråd och kiosk.

Beslut om bygglov för fotbollsplanerna och klubbhuset ska upp i byggnadsnämnden den 25 februari. Efter besked om bygglov beräknas markarbetet påbörjas i april 2021. Allt planeras stå klart när fotbollssäsongen startar i april 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2021