Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Svanebro badplats – ingen kommunal badplats under 2021

Svanebro badplats utanför Ör, vid nordöstra Helgasjön, kommer inte att vara en kommunal badplats under 2021.

Växjö kommun saknar i dagsläget ett upplåtelseavtal för Svanebro badplats och kommer därför inte att lägga i någon brygga, underhålla badplatsen eller tömma sopkärl under 2021.

Besökare uppmanas att följa allemansrätten och att inte lämna skräp eller annat kvar på platsen.

Senast uppdaterad: 25 maj 2021