Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sommarblommor med inspiration från Bauhaus

Varje år designas Växjö kommuns rabatter och urnor med ett för året unikt tema som bestämmer färg och form. Årets sommartema är inspirerat av konst- och arkitekturskolan Bauhaus och i kaktusgruppen vid domkyrkan är temat Friluftslivets år.

Årets blomsterplantring är en inspiration från den tyska konst- och arkitekturskolan Bauhaus. Bauhaus har haft stort inflytande på modern konst och arkitektur och kan ses som en föregångare till funktionalismen. Formspråket baserades på klotet, kuben och konen med grundfärgerna rött, blått och gult. I blomsterbågen I Linnéparken återges denna konststil med ett planteringsmönster med strikta linjer och blommor och blad i gult, blått och rött tillsammans med svart och vitt.

Friluftslivets år syns i kaktusgruppen

Kaktusgruppen har funnits i Linnéparken sedan 1920-talet. Årets tema är inspirerat av Friluftslivets år och visar kaktusar och suckulenter som är planterade i form av ett varierat naturlandskap.

Planering och förberedelser

För att Växjö kommun ska blomstra krävs en detaljerad planering. Val av tema och växter är i full gång redan ett år innan utplanteringen. Växterna drivs sedan upp i kommunens växthus.

Cirka 130 urnor och 40 rabatter planterats på 8 olika områden runtom i kommunen. Och många plantor är det, närmare bestämt 29 000 som med van och rask hand planterar i stora urnor och rabatter. För att gynna den biologiska mångfalden och gynna så många olika insekter som möjligt finns det totalt 84 olika sommarblommor

- Ambitionen är att fördela blommorna i kommunens olika delar, så att så många som möjligt får glädje av blomsterprakten. Vi hoppas att många kan vara ute och njuta av blommorna i sommar, säger Idag Edberg, trädgårdsmästare i Växjö kommun.

Årets sommartema är framtagna av Ida Edberg, trädgårdsmästare i Växjö kommun. Temat till kakturgruppen är framtaget av Katarina Lissing och Anna-Karin Andersson på kommunens parkenhet.

Om blomsterprogrammet

Blomsterprogrammet delas in i tre perioder. Först kommer vårprogrammet i urnor och rabatter med lökväxter och vårblommor. Årets tema var Skogsbacke. Därefter planteras sommarens ettåriga sommarblommor i urnor och rabatter. Under hösten byts innehållet i rabatter och urnor ut mot höstblommor.

Senast uppdaterad: 16 juni 2021