Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Föreningar med verksamhet för äldre kan nu ansöka om investeringsstöd

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreningar med verksamhet för äldre nu ska kunna ansöka om investeringsstöd.

– I takt med att en äldre befolkning också är mer aktiv ökar investeringsbehoven hos föreningar med en äldre målgrupp. Alla Växjöbor, oavsett ålder, ska ha möjlighet till en meningsfull och aktiv fritid, säger Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Föreningarna som berörs av detta beslut ges möjlighet att ansöka om investeringsstöd under 2021, senast den 1 oktober

– Investeringen ska främja en ökad folkhälsa för målgruppen äldre med prioritet på den fysiska hälsan. Med ökad fysisk aktivitet kommer vi även att se positiva effekter på den psykosociala hälsan, säger Jessica Råhlin, fritidschef.

Investeringen ska uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp för att kunna hanteras inom ramen för investeringsstöd. Kategorin äldre definieras på samma sätt som Riksidrottsförbundets definition där personer som är 65 år eller äldre ingår.

Senast uppdaterad: 24 juni 2021