Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Jonas Gardell prisas till Pär Lagerkvists minne

Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne 2021, tilldelas författaren Jonas Gardell.

Foto: Thron Ullberg

Jonas Gardell (f. 1963) är en av Skandinaviens mest folkkära författare och kulturpersonligheter. Sedan debuten 1985 har han skrivit en mängd romaner, tv- och filmmanus, dramatik, shower och sångtexter.

Få svenska romaner har fått ett sådant genomslag som En komikers uppväxt och Torka aldrig tårar utan handskar. Med essäböckerna Om Gud och Om Jesus tvingar Gardell sin omgivning att formulera egna argument, en egen hållning runt tillvarons stora frågor. Hans förra roman Till minne av en villkorslös kärlek blev en av 2018 års mest sålda skönlitterära böcker i Sverige.

2021 är han aktuell med romanen Ett lyckligare år som är den sanna historien om hur kampen för vår frihet började. Och utan början är vi ingenting.

Jonas Gardells böcker är översatta till ett tjugofemtal språk.

– Lagerkvists alla romaner fanns i bokhyllan i mitt barndomshem. Den första jag läste var nog Barabbas och sedan följde Bödeln, Dvärgen, Ahasverus död, Pilgrim på havet och Sibyllan. Lagerkvists böcker, det till synes enkla språket, det mytiska ändå vardagsnära innehållet var avgörande när jag skrev min första roman Passionsspelet. Jag var ju bara 17-18 år och när min debut skulle tryckas insisterade jag på att använda samma, ganska ovanliga typsnitt som var i Lagerkvists böcker, som en hommage. I vuxen ålder blir jag fascinerad av modet i Lagerkvists avskalade prosa, där inget finns att gömma sig bakom om texten inte bär, och jag återvänder till hans romaner med jämna mellanrum för att studera hans sätt att berätta, berättar Jonas Gardell

Jonas Gardell tilldelas priset med motiveringen:
”Ett författarskap som med stark förankring i samtidens strukturer men också i de historiska rötterna levandegör eviga moraliska grundfrågor och ger en röst åt de i alla tider utsatta och osynliggjorda människorna.”

- Det är med stor glädje som vi delar ut priset till Jonas Gardell. Syftet med priset är att belöna ett framstående författarskap i Pär Lagerkvists anda och det är kriterier som Jonas Gardell uppfyller med råge. Hans tankar kring de existentiella frågorna med anknytning till identitet och moraliskt ansvar är tydligt kopplade till Pär Lagerkvist, säger Jon Malmqvist (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Växjö kommuns litteraturpris till Pär Lagerkvists minne instiftades 2011. Prissumman utgörs av
100 000 kronor och delas ut vartannat år. Tidigare har priset tilldelats Kristian Lundberg (2011),
Eva Ström (2013), Lars Andersson (2015), Lars Norén (2017) och Jila Mossaed (2019).

2021 års pris delas ut den 4 november på Växjö stadsbibliotek.

Senast uppdaterad: 13 oktober 2021