Tillfälligt extrastöd till föreningslivet

I syfte att stärka, utveckla och skapa bättre förutsättningar för Växjö kommuns föreningsliv erbjuder Växjö kommun nu möjlighet för kultur- och fritidsföreningar att söka extrapengar.

Det extra stödet ska ge bättre förutsättningar för föreningar till att återstarta och stärka sin verksamhet samt möjliggöra fler upplevelser och aktiviteter som bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa för Växjö kommuns invånare. Totalt finns två miljoner kronor att söka, till följande insatser:

  • Investeringar som bidrar till ett breddat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
  • Publika arrangemang
  • Hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar
  • Ledarutbildning och ledarutveckling
  • Insatser och aktiviteter för personer med funktionsvariationer

Ansökan görs i Växjö kommuns system för föreningsstöd Länk till annan webbplats. - ”Tillfälligt extrastöd för kultur – och fritidsföreningar 2021”

Ansökan ska göras senast 14 november 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 oktober 2021