Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Årlig tävling ska stärka Växjö stadskärnas attraktivitet

Kommunstyrelsen beslutade idag att införa ett årligt återkommande evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling. Tävlingen ska främja det lokala kulturlivet och höja attraktiviteten i Växjö city långsiktigt.

- Kultur och evenemang spelar en allt viktigare roll för att utveckla besöksnäringen och turismen i en kommun, samt öka trygghet och trivsel i stadskärnan. Att få en kontinuitet och jobba mer strategiskt inom det här området är viktigt, och vi ser att den här tävlingen kan bli en del i ett sådant långsiktigt arbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vinnande bidrag ska utses av en jury bestående av representanter från Växjö kommun och övriga intressenter. Exakta deltagare beslutas inför första evenemanget.

Första året ska tävlingen inriktas mot muralmålning, det vill säga en målning som utgör en integrerad del av en byggnad, på en strategiskt utvald plats. Målningen ska skapas på en fasad i city som utgör ett blickfång, och som är tillgänglig för besökare och förbipasserande. Muralmålningen kommer utgöra ett energigivande komplement till Växjös befintliga konst- och kulturarv och stärka bilden av en eklektisk och omfångsrik stad.

Växjö kommun ska finansiera det konstnärliga arvodet i form av en prispeng för vinnande bidrag, samt materialkostnader relaterat till uppförandet av konstverket. Växjö kommun kan också, genom Växjö konsthall, fungera som stöd eller rådgivare genom processen.

Senast uppdaterad: 30 november 2021