Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kvinnors berättelser om flykten till Sverige och platsen de nu bor på blir bok i nytt projekt

Det fria ordets hus och studieförbundet Sensus har med medel från Länsstyrelsen startat det två-åriga projektet ”Skriv världen där du är”, som riktar sig till kvinnor i asyl- eller etableringsprocessen.

– Anledningen till att vi ville göra detta är att vi saknar kvinnornas och mammornas berättelser. Varför de fick lämna sina hemländer, vad som hände under deras flykt till Sverige, vilken relation de har till sitt nya hemland, barnen, skolan, samhället och platsen de bor på, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Förutom att deltagarna tillsammans skriver en bok där deras berättelser samlas ger kursen språkträning och en introduktion till det svenska samhället.

– Att göra detta i skrivandet och berättandets format kändes självklart för oss med tanke på Det fria ordets hus arbete med yttrandefrihetsfrågor och det egna uttrycket men även det litterära arvet som kommer att lyftas i den litteratur som används, säger Joakim Granlund, kulturutvecklare, Det fria ordets hus.

Kursen är gratis och finns i Braås, Lammhult, Araby eller Teleborg i Växjö. Deltagarna kommer också att besöka olika platser i Kronoberg för att lära sig mer om platsen de nu befinner sig på. Bl a Elin Wägners Lilla Björka.

Den första träffen är redan nu i februari och slutar i mitten av maj 2022. Projektet pågår från februari 2022 till december 2023 vilket innebär fyra terminers skrivande där kvinnorna kan vara med en termin eller flera. Det finns 10 platser i varje kurs.

Ladda ner pdf med information på englelska, somaliska, arabiska och dari. , 2 MB.

Vill du veta mer eller anmäla dig? Kontakta:
Joakim Granlund, kulturutvecklare Det fria ordet hus
E-post: Joakim.Granlund@vaxjo.se • Mobil: 070-694 14 38

Senast uppdaterad: 10 februari 2022