Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Krav på besked från Statens fastighetsverk om Kronobergs slottsruin

Växjö kommun, Region Kronoberg samt Länsstyrelsen i Kronoberg vänder sig nu till Statens fastighetsverk för tydliga besked och fortsatt dialog, kring hur myndigheten ser på förvaltning och utveckling av Kronobergs slottsruin.

Det är Statens fastighetsverk som äger Kronobergs slottsruin. Undersökningar av ruinen visar nu på så stora brister i murverket, att slottsruinen riskerar stängas för besökare.

- Att äga ruinen, som lockar tusentals besökare varje år, innebär ett ansvar för förvaltning och underhåll. Brister i detta ansvar riskerar nu att begränsa invånarnas och besökarnas tillgång till denna kulturhistoriskt värdefulla plats, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

- Kronobergs slottsruin är en viktig symbol för Kronobergs län och ett mycket populärt och naturskönt besöksmål. Platsen och berättelsen om människorna i rikets sydligaste utkant är en viktig del av Sveriges historia. Vi efterfrågar nu tydliga besked kring hur detta kulturarv ska bevaras och utvecklas, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande.

En skrivelse kommer nu skickas in till Statens fastighetsverk där Växjö kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen, med anledning av den akuta situationen, vill få svar på:

  • Hur Statens fastighetsverk ser på förvaltning och utveckling på kort och lång sikt, mot bakgrund av kulturfastighetsstrategins intentioner.
  • Vilken betydelse Statens fastighetsverk bedömer att Kronobergs slottsruin har i berättelsen om statens historia?
  • Om slottsruinen fortsatt ska förvaltas i statlig regi? Och vilka åtgärder myndigheten i så fall planerar för att denna kulturhistoriskt värdefulla plats ska kunna bevaras, utvecklas och göras tillgänglig för allmänheten?
  • Om myndigheten bedömer att Kronobergs slottsruin ska övergå i passiv förvaltning, alternativt avyttras?

Länsstyrelsen har huvudansvar för kulturmiljöarbetet i länet och tillsynsansvar för fornlämningen Kronobergs slottsruin.

- Vi ska ha ett kulturarv och en mångfald av kulturmiljöer i Sverige. Det är en del i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella kulturmiljömålen. Statens förvaltning av kulturfastigheter ska främja målen och staten ska också utgöra en förebild för andra i bevarandefrågor, säger Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Mer information om Kronobergs slottsruin och dess historia finns på Kulturparkens Smålands webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 februari 2022