Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Muralmålningstävling avgjord – han målar Växjöväggen

Efter att det visade sig att bidraget var en bild av en annan konstnär har en ny vinnare utsetts. Intresset för Växjö kommuns muralmålningstävling har varit stort. Av totalt 108 bidrag har nu en vinnare utsetts av juryn. Upphovsmannen till det vinnande bidraget heter Junior Lindgren.

Inspirationen till motivet som snart kommer synas i Växjö han tagit från den gamla folksägnen om Näcken där han föreställer sig en kvinnlig Näcken som genom sitt fiolspel trollbinder besökaren att stanna kvar i staden.

Motiveringen till det vinnande bidraget lyder:

”Konstnärens känsla och sinne för detalj i kombination med det fantasifulla motivet för tankarna till ett mystiskt och mytomspunnet Småland och ett Växjö som musik- och kulturstad” Allt detta gör målningen till något som kommer att stå sig väl över tiden.”

Målningen som kommer att pryda fasadväggen på Norra Järnvägsgatan 18 kommer att utföras av konstnären och färdigställas sommaren 2022.

I juryn ingick Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, Monica Skagne, kommunchef Växjö kommun, Hans Håkansson, representant för Haglinds Fastighetsförvaltning och som upplåter väggen, Emmi Nilsson från Växjö Citysamverkan, Torbjörn Ekengren, ordförande Växjö cityförening samt Loki Bülow Angeling i klass ES21B på Katedralskolan.

Om tävlingen:

Kommunstyrelsen tog i november 2021 beslut om att införa ett årligt återkommande evenemang i form av en öppen stadsmiljöhöjande tävling. Tävlingen ska främja det lokala kulturlivet och höja attraktiviteten i Växjö city långsiktigt. År 2022 bestämdes att tävlingen inriktas mot muralmålning, det vill säga en målning som utgör en integrerad del av en byggnad, på en strategiskt utvald plats. Målningen ska skapas på en fasad i city som utgör ett blickfång, och som är tillgänglig för besökare och förbipasserande. Muralmålningen kommer utgöra ett energigivande komplement till Växjös befintliga konst- och kulturarv och stärka bilden av en eklektisk och omfångsrik stad. Växjö kommun finansierar det konstnärliga arvodet i form av en prispeng för vinnande bidrag, samt materialkostnader relaterat till uppförandet av konstverket.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022